Giặt xả áo quần hãy nhớ SPY

Ồ nhà bao việc, đồ đạc la liệt

Vợ mệt không em để anh giặt hết

Sạch sâu nhé chồng, thơm lâu hương nồng

Mềm vải từ SPY - hương nước hoa Pháp

 

Nhờ SPY giặt giũ tự nhiên dễ dàng!

Nhờ SPY quần áo tự nhiên rất sang!

Nhờ SPY ngày mới tự nhiên bừng sáng!

Sạch trắng thơm nồng hương khó phai.

Giặt xả áo quần hãy nhớ SPY!